Ομιλίες – Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά     Publications

1. Μερικές oδοντοστοιχίες διπλής φοράς ένθεσης: Μια εναλλακτική αισθητική προσέγγιση.
Κοντακιώτης Γ, Σολδάτος Ν, Λώλης Χ, Ζήσης Α.
Στοματολογία 2008, 65: 168-177.

2. Zιρκονία:  ιδιότητες,  κλινικές  εφαρμογές και παρουσίαση  κλινικών  περιπτώσεων.
Σολδάτος Ν, Κοντακιώτης Γ, Γούσιας Η, Χριστόπουλος Π, Μελακόπουλος Ι.
Στοματολογία 2009, 66(1): 3-16.

3. Αλλαγή του μηχανικού διαβλεννογόνιου επιεμφυτευματικού στηρίγματος (Platform switch).
Σολδάτος Ν, Μητσιάς Μ, Κοντακιώτης Γ, Λαμπρόπουλος Π, Μελακόπουλος Ι.
Στοματολογία  2009, 66 (4): 155-164.

4. Διφωσφονικά και εμφυτεύματα: ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, οδηγίες και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων.
Σολδάτος Ν, Μελακόπουλος  Ι, Κοντακιώτης Γ, Σιλβέστρος Σ, Κατσικέρης Ν.
Στόμα 2010

5. ENΔOΣTOMATIKOI NAΡΘΗΚΕΣ
Η χρήση τους ως προστατευτικό μέσο στα αθλήματα επαφής.
Kοντακιώτης Γιώργος
Medicine On Top #4/
Ιούνιος 2016 ,vol 4 , 30-34, Medical Journal

6. Mandibular  implant -retained overdenture relining procedure with an attachment system .A step by step demonstration of the technique Case report.

Κontakiotis G., Polychronakis N. Soldatos N.

JADA – Journal of American Dental Association January 2018, Vol.149 ,Issue 1, 67-69

 

 

Ομιλίες σε συνέδρια       Oral  Presentations

1. ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ.
Κοντακιώτης Γ.  ,Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο  Αθηνών, Προκλινικό Ακίνητης  Προσθετικής,ΑΘΗΝΑ  13-12-2006

 

2.ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑ ΕΝΘΕΣΗΣ.ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ.
Κοντακιώτης Γ. , Σολδάτος Ν., Ζήσης Α. ΟΜΙΛΙΑ  ΣΤΟ 27 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ, Μέγαρο  Μουσικής ,2-12- 2007

 

3. REMOVABLE PARTIAL DENTURES WITH‘’DUAL” OR “ROTATIONAL” PATH OF INSERTION.AN ESTHETIC ALTERNATIVE.

  Κontakiotis G. , Soldatos N.,Zisis A. POSTER –13th  BALKAN CONGRESS, CYPRUS ,1-4 ΜAY 2008.

 

4. ZIRCONIUM OXIDE: PROPERTIES AND CLINICAL APPLICATIONS
Mitsias M, Soldatos N, Kontakiotis G, Gousias H. POSTER –13th BALKAN CONGRESS, CYPRUS  ,1-4 ΜAY 2008.

 

5. SINGLE RESTORATION: A CLINICAL OVERVIEW.
Soldatos N., Kontakiotis G., Mitsias M., Gousias H. POSTER –13th BALKAN CONGRESS, CYPRUS  ,1-4 ΜAY 2008.

 

6.ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΟ ΦΑΤΝΙΟ
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΡΗΤΗ-2008

 

7.ΔΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ   ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΑ   ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ   ΖΙΡΚΟΝΙΑ
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΡΗΤΗ-2008

 

8.ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ  ΣΤΟ 28 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- 2008

 

9. ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑ ΕΝΘΕΣΗΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΊΔΑ ΝΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα 2009

 

10.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΣΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ 46ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ναύπλιο, 2009

 

11.ΝΑΝΟΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΜΙΛΙΑ 47ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κιλκις, 2010

 

12. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ  ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΗ , ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.
ΟΜΙΛΙΑ 47ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κιλκις ,2010

 

13. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΛΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
Παρουσίαση 4 κλινικών περιπτώσεων
ΟΜΙΛΙΑ 30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ   ΑΘΗΝΑ-ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2010

 

14. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΩΝ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ (Platform switch). Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων
ΟΜΙΛΙΑ 30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ   ΑΘΗΝΑ-ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2010

 

15. ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.
ΟΜΙΛΙΑ  ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ,

ΑΘΗΝΑ 2012

 

16.ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΔΥΟ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ .

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ,2017,     ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

17.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ,2017,    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

18.Mandibular  implant -retained overdenture relining procedure with an attachment system .A step by step demonstration of the technique Case report.

Κontakiotis G., Polychronakis N. Soldatos N.

Presentation  ,ACADEMY OF OSSEOINTEGRATION ANNUAL MEETING , 2018, USA, California,  LOS ANGELES   CONVENTION CENTER