Υπηρεσίες

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ     ORAL HYGIENE

Θεραπεία ουλίτιδας      Gingivitis Treatment
Θεραπεία περιοδοντίτιδας ανά τεταρτημόριο     Periodontitis Treatment
Οδοντική χειρουργική (εμφράξεις ρητίνης – ένθετα, επένθετα ρητίνης / πορσελάνης)        Conservative Dentistry
Διάγνωση στοματολογικών βλαβών και παθήσεων    Oral Pathology Diagnosis
Εκπαίδευση για διατήρηση στοματικής υγείας            Oral  Hygiene   Education

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ   COSMETIC  DENTISTRY

Λεύκανση     Bleaching(Teeth Whitening)
Όψεις Ρητίνης           Composite Resin  Veneers 
Όψεις Πορσελάνης  Porcelain Veneers

 

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ    PROSTHETIC DENTISTRY

ΑΚΙΝΗΤΗ          FIXED

Στεφάνες /Γέφυρες  Ολοκεραμικές – Ζιρκονίου    Dental Crowns/Bridges  Porcelain (metal free)
Στεφάνες /Γέφυρες  Μεταλλοκεραμικές                 Dental Crown/Bridges    Metal Porcelain
Στεφάνες /Γέφυρες επί Εμφυτευμάτων                  Dental Implant retained Crowns & Bridges

ΚΙΝΗΤΗ        REMOVABLE

Ολικές οδοντοστοιχίες        Dentures
Ολικές οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων (επένθετες )    Implant retained Overdentures
Μερικές οδοντοστοιχίες      Partial Dentures

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ     ORAL SURGERY

Εξαγωγές    Extractions
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων, STRAUMANN®, XIVE®, ANKYLOS® , MIS®, MEGAGEN® implants.       Implant Surgery

Χειρουργική ανύψωση ιγμορείου κλειστού τύπου / ανοικτού τύπου.     Sinus Lift

 

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ     ENDODONTICS

Ενδοδοντικές θεραπείες   Endodontic Treatment
Ακρορριζεκτομές                Apicectomy

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ         TMJ   DISORDER  TREATMENT

ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ      Mouthguards-Splints
ΦΥΣΙKΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ –ΑΣΚΗΣΕΙΣ- MANUAL THERAPY
ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Πανοραμικό ψηφιακό CS8100 με δυνατότητα λήψης και κροταφογναθικής άρθρωσης και ιγμορείων

 

ΕΝΕΣΙΜΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ  ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΑ      MEDICAL AESTHETICS

Ενέσιμες εφαρμογές  Yαλουρονικού  οξέος –JUVEDERMR   και              Lip augmentation  JUVEDERM
Ενέσιμες εφαρμογές    Botulinum Toxin-BOTOXR